Exkurze v Dukovanech

budík 29.05.2023 | Akce školy

Ve čtvrtek 25.5.se v rámci výuky fyziky zúčastnili žáci obou 9. tříd exkurze do elektráren Dukovany a Dalešice.

První na řadě byla přečerpávací vodní elektrárna Dalešice, která leží na řece Jihlavě a její sypaná hráz je nejvyšší v ČR. Zde jsme se dostali přímo do výrobní haly a k samotnému velínu, který celý provoz řídí. Žáci si prohlédli vyřazenou turbínu, průvodkyně jim popsala, na jakém principu funguje přečerpávací vodní elektrárna a že její výhodou je schopnost okamžité reakce na nedostatek elektrické energie a samozřejmě také využívání obnovitelné energie z vody.

Poté jsme se přesunuli do nedaleké elektrárny Dukovany, která se svým výkonem přes 2000 MW zabezpečuje 20% z celkové výroby elektrické energie v ČR. V infocentru jsme zhlédli nejprve krátký dokument o výrobě elektřiny z jádra, poté jsme absolvovali ve virtuální realitě 3D prohlídku elektrárny a nakonec jsme si osahali řadu modelů a exponátů. Žáci si také mohli vyzkoušet vyrobit elektřinu pomocí vlastní síly. 

Věříme, že návštěvou tohoto unikátního zařízení získali žáci představu o složitých pochodech, které v jaderné elektrárně probíhají.