Info ze školní jídelny

budík 20.06.2022 | Info pro rodiče

ZMĚNA INKASNÍCH PLATEB

Inkasní platba za stravné ve školním roce 2022/2023 bude hrazena zálohově vždy na následující měsíc. První platba bude inkasně stržena v měsíci srpnu formou zálohy (dle věkové kategorie dítěte). Další platby již budou probíhat podle počtu odebraných obědů v příslušném kalendářním měsíci. To znamená, že pokud si obědy odhlásíte, v následujícím měsíci vám budou odečteny.
Přeplatky stravného budou vráceny na konci školního roku.