Oznámení - ředitelské volno

budík 26.08.2021 | Akce školy

Ředitelka školy vyhlašuje volno pro žáky ve dnech 1. – 3. 9. 2021. Výuka bude zahájena v pondělí 6. září.

Důvodem tohoto opatření jsou probíhající opravy.

Pokud budova měšťanky nebude do 6. 9. způsobilá k tomu, aby do ní mohli být alespoň někteří žáci umístěni, jsou domluveny náhradní prostory pro výuku v Břeclavi na SPŠ (pro celý 2. stupeň – 6 tříd), ZŠ Na Valtické (pro 1. stupeň – 4 třídy), ZŠ Dolní Bojanovice (pro 1. stupeň – 3 třídy), ZŠ Týnec (pro 1 třídu) a náhradní prostory v Týnci pro 2 třídy. Věřte, že snahou vedení a všech pracovníků školy je umístit co nejvíce dětí „doma".

S konkrétní variantou pro každou třídu budete včas seznámeni.

H. Grossmannová, řed. školy