Projekt Naděje

budík 26.05.2022 | Akce školy

V měsíci dubnu zpracovávali žáci sedmého a osmého ročníku plakát s tématem Naděje. Toto téma bylo vybráno i z toho důvodu, že doba není příliš veselá, ale i ta se dá  překonat právě s nadějí. Před samotnými pracemi nad plakátem se žáci účastnili webináře, který byl zaměřený na tvorbu plakátů. Zadané téma pak zpracovávali ve skupinách nebo jednotlivě. Po realizaci plakátů žáci svůj plakát obhajovali před spolužáky O výsledném pořadí pak rozhodovali spolužáci čtvrtého až devátého ročníku a ti rozhodli, že na prvním místě se umístil plakát, který vytvořili O. Kalužík, S. Koky, T. Sládek;  druhé místo obsadil plakát M. Pyskaté a na třetím místě byly tři plakáty, jejímiž autory byli: P. Bíza, V. Silný, P. Dvořáček, T. Filipovič, S.E. Dočekalová, M. Dratvová. Všem zúčastněným díky za práci a snahu.