Putovní ozvučená výstava

budík 06.12.2013 | Akce školy

Na naší škole jsme měli po 3 týdny nainstalovanou putovní ozvučenou výstavu Ptáci jižní Moravy“. Výstava byla zapůjčena od organizace Soliton z Brna. Jednalo se o 2 velkoplošná plátna ve specielních stojanech, na kterých byli nejrozšířenější ptáci jižní Moravy rozděleni do 4 skupin podle biotopů

  • okolí lidských sídel
  • pole a louky
  • les
  • voda a okolí vod.

Na MP3 byly nahrány hlasy všech zástupů ptačí říše vyobrazených na plátnech. Přes reproduktory se podle přání pouštěly hlasy vybraných druhů ptáků. Každý se tak mohl seznámit s hlasem ptačího druhu o který měl zájem si poslechnout.