Učíme se venku

budík 13.05.2022 | Akce školy

Se žáky 4. A jsme strávili dva páteční dny učením venku. Toto učení je názorné, třírozměrné, pestré. Přináší mnoho nových podnětů nejen pro smysly, ale i pro myšlení. Kontakt s přírodou významně přispívá k duševnímu zdraví a pohodě. Venku děti rozvíjí nejen své znalosti, ale současně i emoční a sociální inteligenci. A tak jsme nejdříve navštívili ZOO Hodonín, kde jsme získali spoustu informací o zvířatech, přírodě a také o Dni Země, který se ten den připomínal. Podruhé jsme vyrazili do přírody svého okolí, a to do lužního lesa. Poznávali jsme rostliny, pozorovali ptáky a jiné živočichy, rozvíjeli jsme matematické dovednosti, využívali jsme i znalosti z českého jazyka. A vše jsme zakončili další dny ve škole, kde jsme se pokusili vše výtvarně zpracovat. Povedená přírodovědná leporela jsou toho důkazem.