Výuka od 10. května

budík 06.05.2021 | Akce školy

Vážení rodiče a milí žáci,

od pondělí 10. 5. se rotačně vrací k prezenční výuce i žáci II. stupně - na naší škole začínají žáci těchto tříd - 7. A, 7. B a 8. tř. Žáci I. stupně pokračují v zavedeném režimu.

Testování bude probíhat 1x týdně pro I. stupeň v pondělí, 2 x týdně pro II. stupeň v pondělí a čtvrtek, žáci musí mít ochranu úst (zdravotnické roušky nebo respirátory). Testování žáků 2. stupně  proběhne v učebně přírodopisu (přístavba) formou samoodběru za přítomnosti třídního učitele a za nezbytných hygienických podmínek (větrání, dezinfekce, atd.)

V tyto dny budou žáci přicházet v časových intervalech dle pokynů, které budou zaslány od třídních učitelů. Rozvrh pro prezenční výuku je stejný jako na začátku tohoto školního roku. Žáci, kteří se stravují v školní jídelně jsou automaticky přihlášeni.

Žáci 2.stupně si mohou pustit krátké video o průběhu testu: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Jsou upraveny i rozvrhy pro distanční výuku 6. a 9. třídy viz příloha.