Výuka od 11. ledna

budík 08.01.2021 | Akce školy

Vážení rodiče a žáci,

informujeme, že provoz školy v období od 11. ledna do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako doposud. Rozvrh výuky pro 2. stupeň najdete v příloze, 3. - 5 . třídy se řídí pokyny třídních učitelů. Je také možnost individuální konzultace s vyučujícím ve škole po vzájemné domluvě.