Výuka od 12. dubna

budík 08.04.2021 | Akce školy

Vážení rodiče,

v pondělí 12. 4. začíná rotační výuka na 1. stupni ZŠ, k prezenční výuce nastupují žáci těchto tříd: 1. A, 3. A, 4. A a 5. A ostatní pokračují v distanční výuce.

Žáci musí mít zdravotnické roušky (ne doma šité) a budou se testovat vždy v pondělí a čtvrtek. Testování bude probíhat ve třídách formou samoodběru za přítomnosti pedagogického dohledu a za nezbytných hygienických podmínek (větrání, dezinfekce, atd.) 

Příchod do školy bude vždy s časovými odstupy, podrobnější pokyny Vám budou zaslány od třídních učitelů.

Děti, které se stravují ve školní jídelně, jsou automaticky přihlášeny na dny, kdy budou ve  škole. Odpolední družina je pro děti ve škole v provozu.

Video a návody k testování najdete https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Další info najdete https://testovani.edu.cz/, škola se řídí manuálem vydaným MŠMT zde.