Výuka od 17. května

budík 13.05.2021 | Akce školy

Vážení rodiče a milí žáci,

od pondělí 17. 5. se rotačně vrací k prezenční výuce žáci 6. a 9. třídy, ostatní na 2. stupni přechází v tomto týdnu na distanční. Žáci 1. stupně nastupují už všichni k prezenčnímu vzdělávání.

Testování bude probíhat 1x týdně pro 1. stupeň v pondělí, 2 x týdně pro 2. stupeň v pondělí a čtvrtek, žáci musí mít ochranu úst (zdravotnické roušky nebo respirátory). Testování žáků 2. stupně  proběhne v učebně přírodopisu (přístavba) formou samoodběru za přítomnosti třídního učitele a za nezbytných hygienických podmínek (větrání, dezinfekce, atd.)

V tyto dny budou žáci přicházet v časových intervalech dle pokynů, které budou zaslány od třídních učitelů. Rozvrh pro prezenční výuku je stejný jako na začátku tohoto školního roku. Žáci, kteří se stravují v školní jídelně jsou automaticky přihlášeni.

Jsou upraveny i rozvrhy pro distanční výuku 7. A, 7. B a 8. třídy viz příloha.

Provoz družiny bude probíhat ve všech třech odděleních.