Výuka od 25. ledna

budík 21.01.2021 | Akce školy

Vážení rodiče a žáci,

informujeme, že provoz školy v období od 25. ledna do 28. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako doposud. Rozvrh výuky pro 2. stupeň najdete v příloze, 3. - 5. třídy se řídí pokyny třídních učitelů.

V pátek 29. 1. mají žáci pololetní prázdniny, online výuka se nekoná. Zároveň upozorňujeme, že žáci v tento den nemají nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně.