Výuka od 26. dubna

budík 23.04.2021 | Akce školy

Vážení rodiče a milí žáci,

v pondělí 26. 4. pokračuje rotační výuka na 1. stupni ZŠ, k prezenční výuce se vracejí žáci

1. A, 3. A, 4. A a 5. A a ostatní pokračují v distanční výuce.

Žáci musí mít zdravotnické roušky (ne doma šité) a budou se testovat vždy v pondělí a čtvrtek. Testování bude probíhat ve třídách formou samoodběru za přítomnosti pedagogického dohledu a za nezbytných hygienických podmínek (větrání, dezinfekce, atd.), je také možnost přinést vlastní antigenní test schválený Ministerstvem zdravotnictví.

Děti, které se stravují ve školní jídelně, jsou automaticky přihlášeny na dny, kdy budou ve  škole. Odpolední družina je pro děti ve škole v provozu.

Video a návody k testování najdete https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Další info najdete https://testovani.edu.cz/, škola se řídí manuálem vydaným MŠMT zde.