Zápis do 1. ročníku 2021 - 2022

budík 26.03.2021 | Akce školy

Vážení rodiče,
zápis se týká dětí narozených v období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a dále dětí, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad povinné školní docházky. Zápisy budou bohužel probíhat i letos bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců pouze elektronicky v termínu od 1. dubna do 20. dubna 2021. Postupujte prosím následovně:
       
         1. Zaregistrujte se Registrace k zápisu ZDE.
Při registraci dbejte na přesné vyplnění a správnost údajů, na přihlášku se vytisknou v té podobě, jak je zadáte! V případě jakýchkoli dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat.
 
2. Systém Vám jako potvrzení registrace pošle na Vámi zadanou mailovou adresu předvyplněnou přihlášku. Tu si vytiskněte, dovyplňte, podepište. 
 
         3. Vyplněnou a podepsanou přihlášku s obyčejnou kopií                     
          rodného listu dítěte dodejte do školy některým ze způsobů:
  • poštou na adresu: ZŠ, Školní 396, Moravská Nová Ves 691 55
  • datovou schránkou: cmampy2
  • e-mailem s elektronickým podpisem: zsmnves@seznam.cz
  • vložit do obálky a odnést do schránky u vchodu hlavní budovy školy

 

 Žádost o odklad školní docházky:
 
Své dítě přihlaste také dle bodu 1. Registrace k zápisu ZDE, i když budete žádat o odklad povinné školní docházky (tuto variantu zvolíte na přihlášce). Pro odklad jsou potřeba dvě doporučení:
    1. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra
    2. dětského lékaře nebo logopeda nebo neurologa
Systém Vám jako potvrzení registrace pošle na Vámi zadanou mailovou adresu předvyplněnou přihlášku a žádost o odklad, které si dovyplňte, podepište. 
 Pokud již máte obě doporučení, přiložte vše k přihlášce a doručte jedním z výše uvedených způsobů do školy. Nezapomeňte přiložit i kopii rodného listu.
 
Po provedení registrace dojde k vygenerování registračního čísla, pod kterým bude dítě zveřejněno na seznamu přijatých žáků.
Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebude rozesíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů
  • na dveřích budovy školy 1. stupně
  • na webových stránkách školy
po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění seznamu je stanoven na den 27. 4. 2021. Zveřejněním uvedeného seznamu na úřední desce se považují rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání za oznámené.
 
V případě dotazů kontaktujte 774584433        Mgr. Hana Grossmannová, ŘŠ