Charakteristika školy

ZŠ MNV

Základní škola Moravská Nová Ves je úplná vesnická škola s prvním až devátým ročníkem.

První stupeň je umístěn v samostatné budově v centru obce, druhý stupeň uprostřed zeleně na okraji obce. Obě budovy jsou blízko sebe. Kapacita školy je 397 žáků, naplněnost tříd je do 30 žáků (současně je průměrná naplněnost tříd do 22 žáků). Naši školu navštěvují i děti z okolních obcí Týnec a Hrušky.

V obou budovách školy je 13 kmenových tříd a 3 odborné učebny. Budova 2. stupně byla rozšířena v roce 2018 o novou přístavbu. Pro výuku školy jsou prostory světlé, čisté a estetické. Na jejich vzhledu se podílejí ve velké míře i žáci a učitelé. Na prvním stupni je to vždy třída s hracím koutkem,  na druhém stupni jsou to kmenové třídy, samostatné pracovny fyziky, počítačů, odborné pracovny přírodopisu a chemie, dějepisu a zeměpisu (které jsou však současně kmenovými třídami), školní kuchyň a nově vybavené dílny.

K činnosti dvou oddělení školní družiny slouží stávající a nově zrekonstruované prostory bývalého bytu v budově č. 396.

K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu, sokolovnu, posilovnu a moderní sportovní areál s multifunkčním hřištěm a sektory pro atletické disciplíny. Tento sportovní areál je součástí školy a přístupný nejen žákům, ale i občanům obce.

Pro veřejná vystoupení svých žáků škola využívá tělocvičnu a sokolovnu. Práce žáků jsou vystavovány nejen ve třídách, ale i na chodbách školních budov.

V době volna a přestávek mohou žáci využívat všechny prostory školy - chodby, učebnu počítačů a po dohodě s vyučujícím i sportovní areál.

Někteří vyučující mají své kabinety. Ve sborovnách mají učitelé volný přístup k internetu, používají tiskárnu a kopírku a je zde umístěna učitelská knihovna. Všechny třídy a kabinety mají připojení na PC síť a internet. Ve všech třídách jsou interaktivní tabule s připojením na internet.

Materiální vybavení školy se v současné době obměňuje a doplňuje, na tvorbu pomůcek, prezentací využíváme peníze z OP VK z EU.

 klíč vytvořit účet / přihlásitZnak Městyse MNV Peníze školám Základní certifikát společnosti Scio
Pero Tečka Dobrý den
Vzorec - matematika