Název projektu: Přístavba Základní školy Moravská Nová Ves

 

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004314

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

 

 

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury           pro vzdělávání a celoživotní učení. Realizací projektu dojde k přístavbě budovy ZŠ Moravská Nová Ves. Přístavba stávající budovy o nové křídlo bude obsahovat 4 odborné učebny - dvě jazykové učebny, počítačovou učebnu a učebnu přírodovědy spolu s nezbytným příslušenstvím, sociální zařízení, kabinet pro učitele odborných učeben. Nově vzniklé moderně vybavené odborné učebny přispějí ke zvýšení kvality vzdělávání.klíč vytvořit účet / přihlásitZnak Městyse MNV Peníze školám Základní certifikát společnosti Scio
Pero Tečka Dobrý den
Vzorec - matematika