Naše škola realizuje projekt Škola pro život II., reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011348 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt je zaměřen na:

ZŠ: personální podpora – školní asistent ZŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů –vzdělávání pedagogů, extrakurikulární rozvojové aktivity v ZŠ – doučování, čtenářský klub, rozvojové aktivity v ZŠ – projektový den ve škole

Školní družina: personální podpora – školní asistent v ŠD, zájmové a rozvojové aktivity ŠD – projektový den v ŠD.

 

Hlavními cíli projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.klíč vytvořit účet / přihlásitZnak Městyse MNV Peníze školám Základní certifikát společnosti Scio
Pero Tečka Dobrý den
Vzorec - matematika