Jednotné přijímačky na SŠ 2021.

První kolo přijímacího řízení

Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat 2 přihlášky.

     Není omezen počet přihlášek na jednu střední školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií). V rámci jedné školy a jednoho kola musí však jít o různé obory vzdělání.

     Přihlášky podávají uchazeči  sami přímo řediteli střední školy, na niž se hlásí (buď osobně nebo doporučeně)

 

 Kritéria přijímacího řízení

vyhlásí ředitel střední školy pro 

Obory vzdělání s talentovou zkouškou                         do 31. října 2020   

Obory vzdělání bez talentové zkoušky                         do 31. ledna 2021

  

Termíny podávání přihlášek 

Obory vzdělání s talentovou zkouškou                 do 30. listopadu 2020  (modrá přihláška)           

Obory vzdělání bez talentové zkoušky                 do 1. března 2021 (růžová přihláška)

 

     Uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30. listopadu a až na 2 obory vzdělání k 1. březnu. 

     Školy (obory vzdělání) se na obou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí

 

Termíny přijímacích zkoušek pro obory s talentovou zkouškou - vždy je stanoví ředitel příslušné SŠ

Obory vzdělání s talentovou zkouškou  

 

POZOR:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky  pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021

▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021

▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

 

Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2021; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od  22. do 30. dubna 2021, resp. koná-li se školní přijímací zkouška, tak do dvou pracovních dnů po konání této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou a oboru Gymnázium se sportovní přípravou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

 klíč vytvořit účet / přihlásitZnak Městyse MNV Peníze školám Základní certifikát společnosti Scio
Pero Tečka Dobrý den
Vzorec - matematika