Základní Informace o škole

Kontakty školy

Ředitelka školy 774 584 433
Zástupce ředitele 774 484 433
Kancelář školy 774 684 433
Sborovna 1. stupeň - budova č. 4 724 485 825
Sborovna 2. stupeň - budova č. 117 774 484 433
Sborovna 2. stupeň - kontejnery 724 485 824
Sborovna přístavba 702 170 887
Družina 725 477 783

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

725 654 319  gdpr@jkaccounting.cz

I.

Název školy: Základní škola Moravská Nová Ves, příspěvková organizace

Sídlo školy: Školní 396, Moravská Nová Ves, PSČ 691 55, okres Břeclav

Právní forma: Příspěvková organizace městyse

IČ: 70872015

II.

Zřizovatel školy: Městys Moravská Nová Ves

Sídlo zřizovatele: nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves, PSČ 691 55, okres Břeclav, IČ: 00283363

III.

Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová

Ředitel je statutárním orgánem školy.

IV.

Hlavní účel a předmět činnosti

Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, školní družiny a školního klubu. Jako základní škola poskytuje základní vzdělávání, jako školní klub a školní družina poskytuje zájmové vzdělávání. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění.