Základní Informace o škole

Kontakty školy

Ředitelka školy 519 343 961
Zástupce ředitele 519 342 205
Kancelář školy 519 342 205
Sborovna 1. stupeň - budova č. 117 724 485 825
Sborovna 2. stupeň 519 343 960
Sborovna přístavba 702 170 887
Družina 725 477 783, 519 343 962

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

725 654 319  gdpr@jkaccounting.cz

I.

Název školy: Základní škola Moravská Nová Ves, příspěvková organizace

Sídlo školy: Školní 396, Moravská Nová Ves, PSČ 691 55, okres Břeclav

Právní forma: Příspěvková organizace městyse

IČ: 70872015

II.

Zřizovatel školy: Městys Moravská Nová Ves

Sídlo zřizovatele: nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves, PSČ 691 55, okres Břeclav, IČ: 00283363

III.

Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová

Ředitel je statutárním orgánem školy.

IV.

Hlavní účel a předmět činnosti

Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, školní družiny a školního klubu. Jako základní škola poskytuje základní vzdělávání, jako školní klub a školní družina poskytuje zájmové vzdělávání. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění.