Personální obsazení

Pedagogický sbor

Jméno Funkce / pozice kontakt

Mgr. Hana Grossmannová

ředitelka školy

hana.grossmannova@zsmnves.cz

 tel.: +420 774 584 433

Mgr. Soňa Petrjanošová

zástupkyně ředitelky školy, výchovný poradce

sona.petrjanosova@zsmnves.cz
tel.: +420 774 484 433

Mgr. Ivana Šestáková

zástupkyně ředitelky školy,  TU 1. třídy

ivana.sestakova@zsmnves.cz

Mgr. Miroslava Jančálková

učitelka I.st.; TU 2. A třídy

miroslava.jancalkova@zsmnves.cz

Mgr. Jitka Zimková učitelka I. st. TU 2. B třídy

jitka.bilikova@zsmnves.cz

Mgr. Jana Komosná

učitelka I.st.; TU 3 A třídy

jana.komosna@zsmnves.cz

Mgr. Pavla Úlehlová

učitelka I.st.; TU 3. B třídy

pavla.ulehlova@zsmnves.cz

Mgr. Vlastimila Matúšková 

učitelka I.st.; TU 4. třídy

vlastimila.matuskova@zsmnves.cz

Mgr. Jana Budišová

učitelka I.st.; TU 5. A třídy, metodik prevence, spec. pedagog

jana.budisova@zsmnves.cz

konzultace úterý 13.30 -14.15 hod
jinak po domluvě

Mgr. Tomáš Macák  učitel I.st.; TU 5. B  třídy

tomas.macak@zsmnves.cz

Mgr. Jana Tichá učitelka II. st.; TU 6. A třídy 

jana.ticha@zsmnves.cz

Mgr. Jitka Konečná učitelka II. st.; TU 6. B třídy

jitka.konecna@zsmnves.cz

Mgr. Vítězslav Navrátil

 učitel II.st.; TU 7. A třídy

 vitezslav.navratil@zsmnves.cz

Mgr. Lucie Zemánková

učitelka I. a II. st.; TU 7. B třídy

lucie.zemankova@zsmnves.cz

Mgr. Karla Ambrožová

učitelka II.st.; TU 8. třídy

karla.ambrozova@zsmnves.cz

Mgr. Vanda Bušková

učitelka II.st.; TU 9. A  třídy

vanda.buskova@zsmnves.cz

Mgr. Jana Kmentová

učitelka II. st.; TU 9. B třídy

jana.kmentova@zsmnves.cz

Mgr. Markéta Tučková

učitelka II.stupně

marketa.tuckova@zsmnves.cz

Mgr. Pavel Šrámek

učitel II. st.

 604261558

pavel.sramek@zsmnves.cz

Bc. Dominik Ambrož

učitel II. st.

dominik.ambroz@zsmnves.cz

Ivana Salajková

vychovatelka ŠD

ivana.salajkova@zsmnves.cz

Lenka Helešicová

vychovatelka ŠD, asistentka

lenka.helesicova@zsmnves.cz

Mgr. Iva Hromková

asistentka ped., vychovatelka

 iva.hromkova@zsmnves.cz

Bc.Lucie Hřebačková

vychovatelka

 

Martina Polachová DiS

asistentka ped.

 martina.polachova@zsmnves.cz

Mgr. Hana Nováková

asistentka ped., učitelka II. stupně

hana.novakova@zsmnves.cz

Zuzana Fialová

asistentka ped. 

 

 

Správní zaměstnanci školy

Jméno

Funkce / Pozice

Kontakt

Ilona Grűnwaldová

kancelář ZŠ - účetní

tel.: +420 519 342 205

Eduard Kubrický

školník

 

Zdeňka Wunschová

uklízečka 2.stupeň

 

Ivana Mašlaňová

uklízečka 1.stupeň

 

Dana Kubrická

uklízečka 2.stupeň

 

Alena Sečkařová

uklízečka 2.stupeň