Zvonění a rozvrh školy

Dopolední vyučování

7.40 1. přípravné zvonění
7.55 2. přípravné zvonění
8.00 – 8.45 1. vyučovací hodina
8,45 – 8.55 přestávka
8.55  - 9.40 2. vyučovací hodina
9.40 – 10.00 hlavní přestávka
10.00 – 10.45 3. vyučovací hodina
10.45 – 10.55 přestávka
10.55 – 11.40 4. vyučovací hodina
11.40 – 11.50 přestávka
11.50 – 12.35 5. vyučující hodina
12.35 – 12.40 přestávka
12.40 – 13.25 6. vyučující hodina

Odpolední vyučování

13.30 – 14.15 7. vyučující hodina
14.15 – 14.20 přestávka
14.20 – 15.05 8. vyučující hodina

Rozvrh ke stažení