ŠKOLNÍ KLUB 2022/2023

Pondělí VV - 1 tř.  13:30 - 15:00                 Relax kresba - 1.+ 2.tř 14:00 - 15:00

Úterý    Flétna 2 tř. 13:30 - 14:30               Relax kresba - 5.+ 6.tř 14:00 - 15:00

             Zdravotnický 1. st  13:30 - 14:30

Středa                                                            Papíroví modeláři        16:00 -18:30

Čtvrtek Zdravotnický 2 st. od 13:45         Relax kresba 3.+ 4. tř.    14:00 - 15:00     

                                                                        Plastikoví modeláři         15:30 -18:00

Pátek    Deskovky od 15:00        

 

Platbu za kroužky proveďte na číslo účtu: 176491616/0300 - do poznámek pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte (částka 250,- Kč za 1. pololetí je splatná do 19.12. 2022, může být provedena platba 500,- Kč za obě pololetí ).