Deváťáci se vzdělávají i baví

budík 25.06.2024 | Info pro rodiče

Před koncem školního roku naši deváťáci ještě navštívili Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně v rámci výuky přírodopisu a chemie. Zde si zopakovali vznik a vlastnosti ropy, jakožto nejvýznamnější strategické nerostné suroviny a dozvěděli se také o její těžbě (minulé i současné). Dále si prohlédli krásnou ukázku nerostů i hornin. Pro rozšíření výuky dějepisu navštívili v Hodoníně „Legiovlak“. S průvodcem prošli všechny vagony, kde je úžasně zpracovaná ukázka vybavení vlaku našich legionářů z doby první světové války. S tématem druhé světové války souvisel program „Winton“. Byl o Nicholasi Wintonovi, který v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů.

Jelikož deváťáci udělali první krok k dospělosti, byli se také podívat na soudní jednání u Okresního soudu v Hodoníně s dospělými, kteří mají potíže se zákonem. Poté následovala beseda s paní soudkyní Mgr. Marcelou Kolešovou.

Na výletě do Uherského Hradiště bojovali v osmičlenných týmech v „Hradišťské pevnosti“ o indicie v jedné z nejlepších únikových her v ČR. Jeden tým byl velmi šikovný a dostal se do TOP 9 nejlepších týmů. Druhý výlet byl do Olomouce, kde si nejprve s paní průvodkyní prošli historické centrum Olomouce, a poté někteří žáci prokázali svoji šikovnost i um na minigolfu. Nakonec se společně báli, čelili různým hrůzám a následně svůj strach překonali ve Strašidelném domě.