Školní krojovaná krása

budík 26.06.2024 | Akce školy

Školní krojovaná krása

„Paní učitelko, to byla supr akce! I naši to říkali, že se jim to moc líbilo.“

„Stavění máje bylo nejlepší.“

„Mně se zas nejvíc líbilo tancování a ta zábava! Moc nám to všem slušelo!“

„Akorát to bylo krátké, muzika mohla hrát aspoň do jedenácti!“

„Chtěla bych v kroji chodit.“

„Já chodit nebudu, ale jsem ráda, že jsem si to mohla zkusit.“

„Nenapadá mě nic, co by se mně nelíbilo.“ 

takovéto krásné reakce zaznívaly z úst našich deváťáků, kteří měli v sobotu 22. června Zahrávání hodů aneb Minihody pro deváťáky, které pro ně vymyslela paní Jana Hřebačková. Paní ředitelce i paní starostce a hlavně našim deváťákům se nápad líbil, a tak se pustili s chutí do díla. Organizace se za školu ujala p.uč. Jana Tichá, se kterou se kluci a holky seznamovali v hodinách hudební výchovy s moravským folklorem, podlužáckým krojem, naučili se zpívat a tancovat vrtěnou, valčík a polku, pochod i hošije a také základy verbuňku. Ten pak kluci trénovali ve volném čase s panem Květoslavem Hřebačkou, který je starostou místního Slováckého krúžku. Na něm (a Službách městyse) byla i organizace technického zázemí celé akce. Na Janě Hřebačkové zase zajištění krojů z okolních půjčoven pro 23 deváťáků, kteří se postupně přihlásili (někteří se přidali až později pod vlivem nadšeného třídního kolektivu).

Celá jednodenní akce začala už mnohem dříve – bylo potřeba vyzkoušet kroje, uřezat a dovézt máju, zarovnat terén u sokolovny, nasadit trávu, napsat a vytisknout plakáty, vyrobit a namalovat žudro na fotokoutek …

Kluci a holky se sešli v sobotu 22. června ráno, kdy ještě pršelo, aby nachystali stoly a lavičky, stany proti slunku, vyšperkovali máju, vyrobili mašličky na rodičovské sólo. V 11:30 začalo ruční stavění máje, kterému velel pan Včelouch, protože s tím má zkušenosti ze svého rodného Moravského Žižkova. Pomoct došlo plno chlapů a byla to krásná a napínavá podívaná! Mája měří 22m. Mužáci nakonec zanotovali písničku „Ej, mája, zelená mája“.

Po obědové přestávce se začaly na sokolovně scházet nejprve holky ke společnému oblékání do krojů, se kterým jim pomáhaly předem domluvené místní ženy převážně z folklorního pěveckého sboru Heriny. Díky nim se slovo KRÁSA opravdu zhmotnilo a před 16.hodinou už vyšlo ze dveří sokolovny 15 děvčat a 8 šohajů ve slavnostním podlužáckém kroji!

Po společném focení se seřadil průvod, který v hojném počtu doplnila místní krojovaná chasa (12 šohajů a 9 děvčat), a za zvuků dechové hudby Bílovčanka vyšli všichni k obecnímu úřadu, kde je přivítaly paní starostka a paní ředitelka. Po společném valčíku a polce celý průvod zamířil k „měšťance“ a po krátkém focení už vyrazil zpátky „na plac“. Verbuňk „Sú rodiče, synka měli“, sólo krojovaných, rodičovské sólo, žákovská dechová hudba ze ZUŠ Velké Bílovice, hošije, závěrečný verbuňk … to vše bylo na programu! Slunko svítilo jako by si chtělo vynahradit ten ranní déšť a lidé se spokojeně usmívali, tancovali, byli pyšní na své děti a vnuky a pozitivní energie by se v prostoru dala krájet (jak říkal jeden mužák :-). Krojovaní nedbali na to, že je vlastně docela bolí nohy a tlačí kasanice a čižmy a „svůj den“ si spolu s krojovanou chasou opravdu užili.

A co říci na závěr? Když „majú ludé dobrú vůlu, nemože sa to nepovést“! A povedlo :-). 

Za vedení školy a za všechny zúčastněné deváťáky patří velké díky oběma organizátorkám!!!