It fitness test

budík 24.05.2023 | Info pro žáky

Co nevím, to si "vygůglím…", tak většinou reagují žáci, když neznají odpověď na otázku. Je ale vždy nalezená odpověď na internetu ta správná, kde vůbec hledat odpovědi, umět správně hodnotit množství nalezených odpovědí…. to všechno a mnohem více dnes nazýváme digitálními kompetencemi. Osmáci si ověřili úroveň jejich znalostí v IT Fitness Testu pro země V4 a Ukrajinu, který vnikl pod patronátem MŠMT ČR.

Nejlepší výsledek 90% získala Anna Juráňová a 70% Petr Tichý.

Jestli jste dobří jako naši osmáci si můžete také zkusit i vy na stránkách https://itfitness.eu/cs/

Aničce a Petrovi gratulujeme :-)