Informace ze školní jídelny

budík 27.06.2024 | Info pro rodiče

Strávníci, kteří ukončí stravování pro příští školní rok, mohou vrátit stravovací čipy nejpozději do 30.09.2024. Poté budou čipy zneplatněny bez nároku na vrácení zálohy.

Zároveň bych chtěla požádat rodiče budoucích prvňáčků a nových strávníků, aby dne 02.09.2024 zakoupili čip v hodnotě 100 Kč v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Bez stravovacích čipů nebudou obědy vydávány.

 

Kroupová Barbora – vedoucí školní jídelny