Přípravy začaly...

budík 03.05.2024 | Akce školy

Nejen osmáci, ale i naši nejstarší žáci přiložili v dubnu ruce k dílu a pomohli rozvézt, rozsypat a rozhrabat hlínu v areálu vedle Sokolovny. Bylo potřeba zde trochu srovnat terén a zasadit trávu, aby bylo všechno připraveno na folklorní deváťáckou akci Zahrávání hodů aneb Minihody pro deváťáky, na kterou se všichni těší v sobotu 22. 6.

Přijďte se také podívat!