Programy prevence

budík 12.02.2024 | Akce školy

Primární prevence

Na konci ledna proběhly programy primární prevence pro všechny žáky 1. až 4. třídy. Formou pohádky byly děti seznámeny s tématy spolupráce, zdravý pohyb a šikana. Programy realizovaly pracovnice lanového centra Hájenka. Děti se velmi aktivně zapojily do všech činností a nacházely možnosti řešení. Programy se žákům velmi líbily.

Jana Budišová, ŠMP