Sázení stromů

budík 14.06.2023 | Akce školy

V letošním školním roce jsme obnovili tradici sázení třídního stromu. V uplynulých letech si nová 6. třída na 2. stupni zasadila svůj třídní strom v parku u měšťanky.

Při tornádu 24. června 2021 byla ale většina stromů v parku zničena. Proto si svůj nový strom zasadila každá třída 2. stupně. Při výběru druhů stromů a jejich umístění v parku jsme spolupracovali s krajinářskou architektkou Ing. Bc. Klárou Sedláčkovou, která spolupracuje i s vedením městyse na obnově veřejné zeleně v obci. Stromy jsme objednali již vyšší, vzrostlé, aby co nejdříve znovu vytvořily školní park.

Ke každému stromu p. uč Mgr. Karla Ambrožová vytvořila popisnou tabulku a tak budou stromy plnit nejen funkci okrasnou, ale i vzdělávací. V dalších letech budeme v tradici pokračovat a rozšiřovat počet různých druhů stromů.

Druhy vysázených stromů našich tříd: 6. A – bříza bělokorá, 6. B – jedle bělokorá, 7. A  - habr obecný , 7. B – javor babyka, 8. tř– modřín opadavý, 9. A – jinan dvoulaločný, 9. B – borovice černá