Výuka plavání

budík 13.02.2024 | Akce školy

Výuka plavání je součástí povinného základního vzdělávání, proto žáci 2. a 3. tříd absolvují během školního roku 10 plaveckých lekcí. Tento rok děti navštěvovaly od listopadu do jarních prázdnin bazén v Břeclavi. Žáci byli rozděleni podle plaveckých výkonů do čtyř skupin a postupně se zdokonalovali v různých způsobech plavání. V poslední lekci proběhly plavecké závody a udělení mokrého vysvědčení.