Zápis dětí do 1. ročníku

budík 27.03.2024 | Info pro rodiče

Vážení rodiče,

zápis se týká dětí narozených v období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 a dále dětí, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad povinné školní docházky. Zápis bude probíhat v  pátek 19. dubna 2024 v době od 13 do 17 hodin na budově ul. Školní 4.  

  • před zápisem je nutné provést v období od 28. 3. do 19. 4. elektronickou registraci, tedy vyplnit elektronickou žádost o zápis do prvního ročníku a zároveň vybrat čas zápisu, který Vám nejlépe vyhovuje. Zápis proběhne paralelně ve dvou učebnách současně (při elektronické registraci a rezervaci času si vyberete jednu z učeben)
  • systém Vám jako potvrzení registrace pošle na Vámi zadanou mailovou adresu předvyplněnou přihlášku. Tu si vytiskněte, dovyplňte a podepsanou ji prosím přineste k zápisu spolu s rodným listem dítěte a Vaším průkazem totožnosti

Elektronickou registraci provedete kliknutím zde.

Pokud budete žádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky, provedete také elektronickou registraci a variantu odkladu zvolíte na přihlášce. Pro odklad jsou potřeba dvě doporučení:

  1. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra
  2. dětského lékaře nebo logopeda nebo neurologa

Systém Vám jako potvrzení registrace pošle na Vámi zadanou mailovou adresu předvyplněnou přihlášku a žádost o odklad, které si dovyplňte, podepište. 

 Pokud již máte obě doporučení, přiložte vše k přihlášce.

 

V den zápisu se, prosím, dostavte alespoň 5 min. před Vámi rezervovaným časem.

V případě dotazů kontaktujte 774584433        Mgr. Hana Grossmannová, ŘŠ