Výsledky zápisu

budík 30.04.2024 | Info pro rodiče

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy Moravská Nová Ves, příspěvkové organizace, zveřejňuje seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole od 1. 9. 2024, jejíž činnost vykonává Základní škola Moravská Nová Ves, příspěvková organizace. 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče najdete v příloze.